Terug

Voortgang Besluitvorming Ontwikkelplan

08 juli Nieuws

Share

Voortgang Besluitvorming Ontwikkelplan

De gemeente Velsen, Kondor Wessels Vastgoed en Marina Seaport werken samen aan de ontwikkeling van de unieke kustplaats IJmuiden aan Zee. In maart 2020 stond de besluitvorming van het ontwikkelplan ‘De Rauwe Duinen’ voor deze kustplaats gepland in het college van B&W. Op 10 maart maakten wij bekend dat deze werd uitgesteld, omdat de private partijen meer tijd nodig hadden om tot overeenstemming te komen op een aantal essentiële ontwikkelafspraken.

De afgelopen tijd hebben deze partijen zich hard ingezet om deze afspraken te maken. Daar zijn nu stappen in gezet. Er is zicht op een overeenstemming op hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen moeten nog wel verder worden uitgewerkt. Deze uitwerking is van belang omdat er nog belangrijke uitdagingen liggen op inhoudelijke onderdelen, zoals bijvoorbeeld de benodigde stikstofmaatregelen en erfpachtwijzigingen.

De inzet van de afgelopen jaren heeft er toe geleid dat er een ambitieus ontwikkelplan klaar ligt waar wij in geloven en dat een goede basis is voor de ontwikkeling van de kustplaats IJmuiden aan Zee. We gaan nu aan de slag met het verder uitwerken van de afspraken. Tegelijkertijd werken we aan de laatste inhoudelijke wijzigingen van het ontwikkelplan. Dit najaar zullen wij weer een update geven over de voortgang van het project.