Tijdlijn van IJmuiden aan Zee

IJmuiden aan Zee is pas in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan. Een halve eeuw geleden was het de plek nog een deel van de Noordzee. Dat veranderde na verlenging van de Zuidpier. Zeezand zette zich af tegen de pier en er ontstond een kilometers breed strand. Ter bescherming van de kust werd een nieuwe duinenrij aangelegd. Door het benodigde zand voor die duinen is het Kennemermeer ontstaan. Sindsdien wordt er nagedacht over de ontwikkelmogelijkheden van dit gebied.

1966

Verlenging pIeren in IJmuiden

De noord- en zuidpier beschermen de toegang tot het Noordzeekanaal. In de jaren zestig werden de pieren verlengd – de zuidpier tot 3000 meter – om verzanding van het kanaal te voorkomen. Het zand dat wordt meegevoerd door de zuid-noordstroming wordt nu tegengehouden door de pier, waardoor al snel een enorme strandvlakte ontstond: het Kennemerstrand.

1991-1995

Strand, jachthaven, Kennemermeer en het SBR

In de jaren ’80 is lang gediscussieerd over de bestemming van deze vlakte. Uiteindelijk is gekozen voor een recreatief-toeristische bestemming, beschreven in het plan Kennemerstrand 1991. De jachthaven, het hotel, de Zuid-Boulevard met winkel en horecavoorzieningen en het Kennemermeer met aanleg van fiets- en wandelpaden zijn toen gerealiseerd. In de periode daarna is het Seaport Beach Resort gebouwd met op dit moment 79 woonappartementen. 

1999

Kustvisie gemeente Velsen

Toen bleek dat de economische en recreatieve mogelijkheden niet tot hun recht kwamen, is een tweede fase voor de ontwikkeling van het gebied ingezet. Het plan was o.a. om vijfhonderd verblijfseenheden te bouwen – waaronder 135 woningen – en om het gebied te ontsluiten met een goede weg, een doorgetrokken spoorlijn en een openbaar vervoerbaan. Maar de uitdagingen waren fors en het plan kwam niet van de grond.

2006

Herziene kustvisie gemeente Velsen

Met de opgedane ervaring keek de gemeente naar nieuwe oplossingen. Vanwege de Natuurbeschermingswet en de aanwijzing van Nationaal Park Zuid-Kennemerland als Natura 2000-gebied was de aanleg van een spoor en een nieuwe weg niet langer mogelijk. De mogelijkheid om buitendijks te bouwen werd onderzocht en kwam dichterbij door nieuwe maatregelen tegen overstromingen. Helaas gooide de crisis vanaf 2008 roet in het eten.

2014

Nieuwe start voor duurzame ontwikkeling met KWV

Kondor Wessels Vastgoed is een projectontwikkelaar die vernieuwende projecten realiseert. Vanaf 2014 gaan ze vol voor de ambitie om van IJmuiden aan Zee een duurzame en blijvend gewilde kustplaats te maken.

mei 2017

Ambitiedocument vastgesteld

Waarom het nu wel gaat lukken? Omdat alle partijen, de gemeente, organisaties, ondernemers en de projectontwikkelaars nauw met elkaar gaan samenwerken. Omdat deze partijen de ambitie delen om van het unieke IJmuiden aan Zee een duurzame, gewilde kustplaats te maken en zich realiseren dat dat een proces is van lange adem – stap voor stap voortbouwend op de unieke identiteit die er al is. Bekijk hier het Ambitiedocument

september 2017

Samenwerkingsovereenkomst

Kondor Wessels Vastgoed BV, Marina Seaport IJmuiden BV, Kennemerstrand NV/ Kennemermeer BV en de gemeente Velsen hebben hun samenwerking formeel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Er wordt een projectorganisatie ingericht onder leiding van projectdirecteur Marijn Spoelstra.

2018

Start van de innovatieve voorloopfase FabCityNature

De experimentele omgeving die FabCityNature creëert, trekt ondernemers, pioniers, kunstenaars en wetenschappers. Een hotspot van innovatie, cultuur en natuur. Samen op zoek naar duurzaamheid en samen aan de slag om op deze unieke plek duurzaam te kunnen wonen, werken en recreëren. Kijk op www.fabcitynature.nl voor meer informatie.

2018

Start Ontwikkelplan

Stap voor stap komt de concrete uitwerking van de plannen tot stand. Wat komt waar en hoe gaat het eruit zien? Dit Ontwikkelplan vormt de basis voor het opstellen van het Bestemmingsplan. Het is de ambitie het Ontwikkelplan begin 2020 aan de gemeenteraad voor te leggen.

juli 2018

Lid van Fab City Global

Op 11 juli 2018 wordt de gemeente Velsen met FabCityNature officieel lid van het Fab City Global netwerk, een beweging die in 2014 startte in Barcelona en streeft naar duurzame, toekomstbestendige steden. Naast Velsen zijn de deelnemende steden o.a. Parijs, Seoul, Shenzhen, Detroit, Boston en Mexico-City.

2020

Uitgesteld: Vaststelling ontwikkelplan

Ondertussen krijgen de definitieve plannen steeds meer vorm. Het uitgewerkte ontwikkelplan komt begin 2020 in de gemeenteraad op de agenda. Na vaststelling van dit plan door de gemeenteraad zal medio 2020 de bestemmingsplanprocedure starten.

Update 10 maart: De besluitvorming omtrent het ontweikkelplan is uitgesteld. De reden hiervoor is dat de private partijen meer tijd nodig hebben om tot overeenstemming te komen op een aantal essentiële ontwikkelafspraken. Lees hierover het nieuwsbericht op: https://rauweduinen.nl/1536-2/

Toekomst
2021

Onherroepelijk bestemmingsplan

In een bestemmingsplan wordt aangegeven wat de bestemming van de grond is. Een bestemmingsplan is een door de gemeenteraad vastgesteld plan en bindend voorschrift. Hoe lang de bestemmingsplanprocedure gaat duren is nooit van te voren te voorspellen, maar grofweg duurt dit minimaal een jaar en maximaal twee jaar. Het bestemmingsplan is pas onherroepelijk als de bezwaar- en beroepsprocedures helemaal zijn afgerond.

2022

Start bouw fase 1

We zien het voor ons, we weten hoe gaaf het wordt. Nu gaan we het waarmaken!

Bouwen doen we in fases; elk deelgebied wordt eerst afgemaakt voordat we aan het volgende gebied beginnen, zodat de opgeleverde deelgebieden direct fijn zijn om te wonen. Op deze manier wordt de overlast voor bewoners, ondernemers en gebruikers beperkt en kunnen we op vrij korte termijn gaan genieten van alles wat deze locatie te bieden heeft!

  • Heden