Terug

Participatie

De huidige bewoners, ondernemers en gebruikers van het gebied zullen hun directe leefomgeving in de komende jaren zien veranderen. Daarom zijn we continu met elkaar in gesprek en vragen we hen waar mogelijk input voor het Ontwikkelplan.

Participatie, wat betekent dat?

Diverse belanghebbenden, van bewoners en recreanten tot ondernemers en de naburige industrie, maken gebruik van het gebied. Deze groepen hebben niet altijd dezelfde, en soms tegenstrijdige, belangen. We zijn voortdurend met hen in gesprek, waarbij zij hun ideeën, zorgen en mogelijke oplossingen naar voren brengen. Om de impact op het gebied in goede banen te leiden trekken we samen op met de gemeente, de provincie, natuurorganisaties, ondernemers, bewoners en directe buren van het gebied.

Door helder te zijn over welke stappen we wanneer gaan zetten, streven we ernaar zorgen te voorkomen of weg te nemen. Ook maken we duidelijk welke mogelijkheden er zijn voor inspraak, meepraten en meedenken. Dit doen we op verschillende manieren met verschillende groepen belanghebbenden.

Heb je vragen over het participatieproces? Laat het ons weten, we horen graag van je!

MAIL ONS

Natuurbescherming en bedrijvigheid in en rondom het plangebied

Een voorbeeld is de uitstoot van stikstof door toegenomen verkeer. Samen onderzoeken we de mogelijke gevolgen van de gebiedsontwikkeling en zoeken we naar maatregelen om de natuur te beschermen en waar mogelijk zelfs te verbeteren. Voor naastgelegen bedrijven is een belangrijke vraag wat de ontwikkeling van de nieuwe kustplaats betekent voor hun (toekomstige) bedrijfsvoering. Hiernaar doen we verschillende gezamenlijke onderzoeken, zoals geluidsonderzoeken en onderzoek naar de milieucontouren en verkeersbewegingen. Dat heeft o.a. geresulteerd in de keuze voor extra geluidsisolerende maatregelen.

Bewoners

In het plangebied staat al een appartementengebouw; het Seaport Beach Resort met 79 woningen. Met de bewoners van het Seaport Beach Resort zijn we niet alleen in gesprek over de voortgang van het Ontwikkelplan, maar ook over de inrichting van de directe omgeving van hun woning. De inrichting van de openbare ruimte en de jachthaven zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Met behulp van referentiebeelden, visualisaties en een kleine maquette zijn we samen aan de slag gegaan met verschillende opstellingen. Zo ontstaat een duidelijk beeld van de verwachtingen en mogelijkheden. De stedenbouwkundigen gaan verder aan de slag met de ideeën die hieruit zijn ontstaan.

Zo verzamelen we waardevolle kennis en ideeën voor de gebiedsontwikkeling en geven we samen vorm aan de Rauwe Duinen: een kustplaats waar je ook over honderd jaar nog zorgeloos, vrij en zeewaardig kunt leven.