Terug

De stappen naar een nieuwe kustplaats

De gebiedsontwikkeling startte in 2014 onder de naam Kustplaats IJmuiden aan Zee, vanuit de ambitie om het bijzondere gebied rondom de Marina Seaport beter te benutten. Het einddoel is een kustplaats waar je kunt wonen, werken en recreëren met een rauw randje. Een plek die ruimte biedt aan zo’n negenhonderd tot elfhonderd huishoudens, verschillende woningtypen, bedrijfsruimtes en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen. Om deze kustplaats te realiseren is nauwe samenwerking en afstemming tussen vele partijen noodzakelijk. Hier vind je een overzicht van de genomen en nog te nemen stappen op weg naar de nieuwe kustplaats.

1. Ambitiedocument 2017

In 2017 beschreven vier partijen hun gezamenlijke ambities:

  • Kennemerstrand NV/Kennemermeer BV
  • Marina Seaport IJmuiden
  • Kondor Wessels Vastgoed
  • Gemeente Velsen

De intensieve betrokkenheid van de gemeente is cruciaal: grootschalig buitendijks bouwen is deels pionieren. Dat betekent dat de gemeente al doende nieuwe beleidskaders moet ontwikkelen.

De gemeenteraad van Velsen heeft het Ambitiedocument in mei 2017 besproken en vastgesteld.

Voor de ontwikkeling van het gebied zijn dit de belangrijkste uitgangspunten:

  • Omarm de tegenstellingen – industrie en natuur, haven en duinen – en de elementen – zon, water, zand en wind. Samen vormt dit een bijzonder woongebied dat je nergens anders vindt.
  • Maak duurzaamheid leidend. Denk aan duurzame en innovatieve oplossingen voor een stijgende zeespiegel in een buitendijks gebied.
  • Wees flexibel. Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen gaan snel. Daar moeten we doorlopend op in kunnen spelen.

2. Placemaking

Parallel aan het uitwerken van het Ontwikkelplan is er al volop leven in de brouwerij: we zijn gestart met placemaking. Het doel daarvan is tweeledig:

  • Samen met innovatieve bedrijven experimenteren met nieuwe vormen van wonen, recreëren en energie-opwekking om te zien wat wel en niet werkt op deze bijzondere locatie.
  • Bijdragen aan een nieuwe manier van beleving en anders kijken naar het gebied.

3. Ontwikkelplan & Bestemmingsplan

Na de vaststelling van het Ambitiedocument is een ontwikkelplan opgesteld. Hierin staan de hoofdlijnen voor het hele gebied, inclusief een stedenbouwkundig plan en het ontwerp voor de openbare ruimte. Het ontwikkelplan biedt dus de contouren van hoe het gebied er uit komt te zien. Dit is tot stand gekomen in intensief overleg met de gemeente en alle andere betrokken partijen, waaronder ondernemers, natuurorganisaties en bewoners.

In deze fase hebben alle noodzakelijke onderzoeken plaatsgevonden om aan de wettelijke randvoorwaarden voor de gebiedsontwikkeling te voldoen. Denk aan CO2– en stikstofuitstoot, de natuurbeschermingswet, waterveiligheid, milieu- en geluidscontouren, de zichtbaarheid van de vuurtorens, een calamiteitenroute, verkeer en parkeren.

Naar verwachting wordt het ontwikkelplan in april 2020 besproken in de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad het plan vaststelt, zal de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.

4. Gefaseerde bouw

De gebiedsontwikkeling doen we stapsgewijs. Per deelgebied ronden we de bouw af en ontstaat een unieke woonomgeving. Dan gaan we verder met de volgende fase. Naar schatting is hier in totaal tussen de vijf en tien jaar voor nodig.

“Iemand vroeg wat we aan het stuifzand gaan doen. Nou, als je je daar zorgen over maakt is Rauwe Duinen misschien minder geschikt voor je. Omarm deze waardevolle plek met alles wat daarbij hoort, ook stuifzand.”

Marijn Spoelstra - Projectdirecteur