Terug

Buitendijks bouwen

Bouwen met de elementen

De Rauwe Duinen gaat buitendijks gebouwd worden. Klinkt spannend? We hebben er goed over nagedacht.

We gaan op zoek naar nieuwe manieren om veilig te leven aan zee. Bijvoorbeeld door paalwoningen en drijvende woningen te bouwen.

Zo kun je veilig, comfortabel en heel gaaf wonen!

 

 

Toekomstbestendig

De zeespiegel stijgt. Maar in plaats van steeds hogere dijken te bouwen, gaan we met de Rauwe Duinen nieuwe, duurzame manieren van leven aan zee onderzoeken.

Daarbij zijn we gemotiveerd om onderdeel uit te maken van de oplossing: hoe kunnen we zo bouwen, wonen en leven dat we de aarde niet langer uitputten?

We gaan duurzaam energie opwekken, gebruik maken van circulaire vormen van bouwen met extra aandacht voor duurzame en herbruikbare materialen, nieuwe vormen van mobiliteit faciliteren en ruimte creëren voor inheemse planten en dieren.

Zo gaan we toekomstbestendig bouwen. We moeten wel. Maar we willen ook!

Don’t fight the forces, use them!

Eén van de uitgangspunten bij de bouw van de nieuwe kustplaats is ‘don’t fight the forces, use them.’ We zetten de elementen zon, wind en water volop in om een aangename en duurzame omgeving te creëren, waardoor de identiteit van deze locatie tussen zee, duinen en haven  extra versterkt wordt.

Water

Nederland is natuurlijk hét land om nieuwe vormen te vinden van bouwen aan, op en zelfs in het water. We werken met technische oplossingen die buitendijks wonen veilig maken. Daarbij kan je denken aan paalwoningen en aan gebouwen waarbij de onderste laag nat mag worden. Dit noemen we wetproofing, een manier van bouwen waarbij er vanuit gegaan wordt dat je huis te maken krijgt met overstromingen en daarom zo gebouwd wordt dat dit geen schade zal toebrengen.

Daarvoor maken we gebruik van materialen die tegen contact met zout water kunnen, besteden we specifieke aandacht aan de fundering en plaatsen we uiteraard de meterkast en alle stroomaansluitingen op een veilige plek.

Doordat de bestrating waar mogelijk halfverhard is, zal het meeste regenwater in de grond worden opgenomen en niet in het riool terechtkomen.

Wind

Aan de kust waait het vaak en hard: een bron van energie. Daar maken we graag gebruik van door kleinschalig windenergie op daken op te wekken.

De sterke wind aan de kust is ook een uitdaging voor een prettige woonomgeving. Daarom geven we veel aandacht aan windscaping: zó bouwen dat er aangename, windluwe plekken ontstaan. Dat doen we door twee maatregelen:
– de afstand tussen gebouwen is maximaal twee keer de hoogte, en
– naast elkaar gelegen gebouwen lopen geleidelijk in hoogte op, met maximaal twee verdiepingen verschil.

Zo ontstaat een reliëf waar – net zoals bij een wielrenpeloton – de wind overheen beweegt. 

Zon

De zon willen we natuurlijk optimaal benutten. Op kille dagen in lente en herfst kan de zon het binnen toch heerlijk aangenaam maken zonder dat de verwarming nodig is. We gaan natuurlijk ook veel dakoppervlak gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen.

Op hete zomerdagen is het juist weer fijn als er prettige, koele plekken te vinden zijn. Daarom denken we zorgvuldig na over de positionering van de gebouwen. Ook worden er hoge eisen gesteld aan de materialen en de vorm van de gevels en daken om zo goed mogelijk te isoleren. 

Zand

Vechten tegen het duinzand heeft hier niet zoveel zin. Daarom omarmen we het duin en krijgt het de ruimte binnen de bebouwing. Helmgrassen, dennen en allerlei andere duinbeplanting worden onderdeel van de unieke sfeer.

Klimaatpositief

Als érgens het belang van duurzaamheid duidelijk wordt, is het hier, aan zee. Een stijgende zeespiegel en kwetsbare natuur liggen zowat op je drempel.

Uitgangspunt is dat we onderdeel willen zijn van de oplossing. Daarom is ‘klimaatpositief bouwen’ de torenhoge ambitie van de Rauwe Duinen.  Een woonkern die bijvoorbeeld meer energie produceert dan gebruikt. Maar op deze grote schaal bestaat klimaatpositief nog niet. Het project de Rauwe Duinen is de ontdekkingsreis daarnaar toe.

Er worden zoveel mogelijk duurzame, innovatieve oplossingen gebruikt voor water, energie, afval en mobiliteit.

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en we houden ze goed in de gaten. Waar mogelijk gaan we in de komende jaren innovaties toepassen die nu nog niet eens bestaan.

Uiteindelijk ontstaat het moment waarop hier wonen, werken en recreëren geen negatief effect meer heeft op het klimaat. Hoe en wanneer is nog onbekend, maar ooit gaat de Rauwe Duinen de ambitie waarmaken: een klimaatpositieve woonomgeving.

Heb jij ook goede ideeën voor de klimaatpositieve ambitie? Dan gaan we graag met je in gesprek!