Terug

Werken Atelier Van Lieshout en Tiny Houses verrijzen in IJmuiden aan Zee

17 juni Nieuws

Share

Werken Atelier Van Lieshout en Tiny Houses verrijzen in IJmuiden aan Zee

De eerste stappen voor de gebiedsontwikkeling rond de jachthaven in IJmuiden aan Zee worden zichtbaar. De kunstwerken – Domestikator, Refter, Bikinibar en Tribal Tower – van Atelier Van Lieshout zijn bijna opgebouwd en vanaf half juni te bezoeken. Tegelijk verrijzen er diverse Tiny Houses die het begin van de Campsite vormen; een bijzondere overnachtingsplek die naar verwachting deze zomer haar deuren opent.

De bouw van de nieuwe kustplaats rondom de Marina Seaport is nog niet van start, maar met de kunstwerken en de Campsite zijn de eerste tijdelijke veranderingen zichtbaar. De kunstwerken en Campsite markeren het begin van de experimentele voorloopfase, voorafgaand aan de definitieve gebiedsontwikkeling. De werken van Atelier Van Lieshout symboliseren het spanningsveld tussen mens en natuur. Ook de gebiedsontwikkeling roept vragen op die dit spanningsveld typeren: Hoe gaan we duurzaam wonen en werken in een wereld met binnen afzienbare tijd zeven miljard inwoners, een veranderd klimaat en stijgende zeespiegel? De werken nodigen uit tot debat én bieden fysieke ruimte voor het noodzakelijke maatschappelijke gesprek over bouwen, wonen en werken in de toekomst. Het zijn ruimtes waar filmavonden, tentoonstellingen en bijeenkomsten plaatsvinden. Dat past bij de experimentele manier waarop wordt nagedacht over de ontwikkeling van deze uitzonderlijke plek.

FabCityNature  
De experimentele voorloopfase wordt georganiseerd door FabCityNature, onderdeel van het internationale netwerk van FabCity Global; een wereldwijde beweging gericht op duurzaamheid en leefbaarheid van steden. In deze fase zullen ondernemers, kunstenaars en wetenschappers de potentie van het gebied verkennen. Waterveiligheid staat daarbij hoog op de agenda, omdat de nieuwe plaats buitendijks gebouwd zal worden – een interessante keuze in een tijd waarin de zeespiegel stijgt.